Alles over relatie & testament

Advisering in het familierecht is complexer dan op het eerste gezicht lijkt. Er dient niet alleen rekening gehouden te worden met de huidige situatie, maar ook met mogelijke situaties welke zich in de toekomst kunnen voordoen. Bijvoorbeeld moet bij het maken van een testament nagedacht worden over de gevolgen van het eigen overlijden, maar ook de gevolgen van het mogelijk overlijden van erfgenamen, zowel voor als na het eigen overlijden. Bij het maken van een samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden zal moeten worden nagedacht over de vraag hoe de bescherming tegen schuldeisers zich verhoudt tot de verzorgingsgedachte. Ten slotte zal rekening moeten worden gehouden met de fiscale gevolgen en besparing van belasting. Onze experts stellen de vraag achter de vraag en zijn in staat zich in te leven in de situatie en een creatieve oplossing vorm te geven.

Het opstellen van een samenlevingscontract.
Trouwen? Welke juridische stappen komen daarbij kijken?
Ik wil mijn erfenis regelen, hoe moet ik dat doen?
het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Mijn online leven op orde na overlijden, wie regelt dit?

Van Hecke Houben notarissen helpt u graag bij deze onderwerpen!

De persoonlijke benadering van en aandacht voor de cliënt kenmerkt ons kantoor. Ons uitstekend geoutilleerd kantoor kent een uitgebreide algemene praktijk. Of het nu gaat om de aankoop van een eigen huis, het afsluiten van een hypotheek, een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden, de notaris adviseert en behartigt je belangen. Voor het opstellen van een testament, het regelen van voogdij, het doen van schenkingen, de afwikkeling van een nalatenschap, estate planning of de afwikkeling van een echtscheiding, kun je eveneens bij ons terecht. En zaken zoals het oprichten van een B.V. of N.V., de overdracht van aandelen of het oprichten van een vereniging of stichting zijn bij ons ook in vertrouwde handen.

De alsmaar veranderende en complexer wordende wet- en regelgeving vraagt om specialistische kennis en dat is precies wat ons kantoor biedt. Ons kantoor, met specialisten op elk vakgebied en ervaren en bekwame medewerkers, staat garant voor deskundige, betrouwbare, accurate en efficiënte dienstverlening voor zowel overheidsinstellingen, zakelijke als particuliere relaties.