(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Gezinsuitbreiding? Wat moet ik allemaal regelen?

Verwacht je binnenkort gezinsuitbreiding? Of ben je al vader of moeder? Je leven verandert en er zijn nu voor jouw nieuwe situatie allerlei andere wettelijke regels en formaliteiten van belang.

Het regelen van het ouderlijk gezag

Eerst is het van belang vast te stellen of de vader van het kind ook voor de wet als vader wordt gezien en of beide ouders het gezag hebben over een kind.

Lees meer over ‘ouderschap en de wet’.

Hoe geldt de wettelijke verdeling?

Vanaf 2003 is in de wet geregeld dat als één van beide ouders die zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan overlijdt, de zogenaamde wettelijke verdeling geldt. Dit houdt kort gezegd in dat de echtgenoot/partner en de kinderen erven, maar dat de kinderen hun erfdeel pas kunnen opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot/partner en bij andere in de wet genoemde situaties. Is het dan voor ouders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan niet meer nodig een testament te maken? Het maken van een testament is zeker het overwegen waard! Je kunt namelijk de wettelijke verdeling op een aantal punten aanpassen aan je persoonlijke situatie.

Vivianne Kerkhofs Notaris Heythuysen

Heeft u een vraag?

Wilt u een afspraak maken? Of heeft u nog andere vragen? Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen.

0475-351919

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

    Een testament opmaken voor de zorg en de opvoeding van de kinderen

    Door het maken van een samenlevingscontract kan je regelen dat je partner de gezamenlijke bezittingen erft. Naast een samenlevingscontract is ook een testament nodig als je wilt regelen dat de kinderen de erfenis pas krijgen als beide partners zijn overleden. In een testament kan je daarnaast regelen wie de zorg en opvoeding van de kinderen overneemt als je er niet meer bent.

    Hoe wordt de erfenis verdeeld?

    Trouwen in gemeenschap van goederen betekent dat je vanaf het ‘ja-woord’ samen één vermogen hebt. Komt een einde aan het huwelijk bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden, dan heeft elke echtgenoot recht op de helft van het vermogen. Niet alleen de bezittingen worden gedeeld, maar ook de schulden. Door huwelijkse voorwaarden kan je zelf kiezen of en welke bezittingen of schulden je op welke manier wilt delen. Met huwelijkse voorwaarden kan je in de meeste gevallen voorkomen dat schuldeisers aanspraak kunnen maken op het vermogen van de andere echtgenoot.