(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Ik wil mijn relatie officieel maken, hoe moet ik dat doen?

Er zijn verschillende manieren om je relatie officieel te maken. Je kunt kiezen voor het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Trouwen: Wat moet ik regelen?

Zowel paren van gelijk en verschillend geslacht kunnen in het huwelijk treden. Een huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand nadat je in ondertrouw bent gegaan. Voorafgaand aan het huwelijk kies je voor gemeenschap van goederen of voor huwelijkse voorwaarden. Als een kind tijdens een huwelijk van een man en een vrouw wordt geboren, worden beide echtgenoten automatisch aangemerkt als de ouders van dit kind. Dit betekent dat deze ouders ook het gezag over het kind hebben, waardoor bij overlijden van de ene ouder de andere ouder automatisch de enige ouder is van het kind. Overlijdt één van de echtgenoten, dan erft de andere echtgenoot op grond van de wet. In een testament kunnen aanvullende regelingen worden opgenomen. Als echtgenoten willen scheiden, moeten ze dit via de rechter samen met een notaris of advocaat regelen.

Samenlevingscontract opstellen

Als twee mensen samenwonen dan houdt de wet daarmee in bepaalde gevallen rekening. Er zijn echter belangrijke zaken die niet in de wet zijn geregeld. Bijvoorbeeld: partners erven op grond van de wet niet van elkaar en als er een kind wordt geboren, worden de partners niet beiden automatisch als ouders van het kind aangemerkt. Een notarieel samenlevingscontract kan veel voordelen bieden. Bijvoorbeeld voor bepaalde belastingwetten, om je partner aan te wijzen als begunstigde voor je nabestaandenpensioen, om te erven of regels op te stellen voor als je uit elkaar gaat.

Vivianne Kerkhofs Notaris Heythuysen

Heeft u een vraag?

Wilt u een afspraak maken? Of heeft u nog andere vragen? Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen.

0475-351919

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

    Geregistreerd partnerschap regelen

    Zowel paren van gelijk als verschillend geslacht kunnen een geregistreerd partnerschap aangaan. Net zoals een huwelijk wordt een geregistreerd partnerschap voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand nadat je in ‘ondertrouw’ bent gegaan. Voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap kies je voor gemeenschap van goederen of voor partnerschapsvoorwaarden. Als een kind tijdens het geregistreerd partnerschap wordt geboren, zijn de partners niet automatisch ook de ouders van het kind. Daarvoor moet het een en ander worden geregeld. Overlijdt één van de partners, dan erft de andere partner op grond van de wet. In een testament kunnen aanvullende regelingen worden opgenomen. Als partners met minderjarige kinderen willen scheiden, moeten ze dit via de rechter samen met een notaris of advocaat regelen. Partners zonder minderjarige kinderen kunnen via de notaris of advocaat bij de gemeente scheiden.