(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Ik wil een bedrijf (ver)kopen, hoe moet ik dat doen?

Sta je op het punt een bedrijf te (ver)kopen? Schakel ons tijdig in om je te adviseren en het koopcontract op te stellen.

Wij zijn onpartijdig en zorgen voor een goede balans tussen de belangen van de koper en verkoper.

Bedrijf te koop: eenmanszaak

In het koopcontract en in de overdrachtsakte van een eenmanszaak leggen wij vast welke bezittingen (bijvoorbeeld voorraden), schulden (crediteuren) en rechtsverhoudingen (zoals een huurovereenkomst) worden overgenomen door de koper. Als er geen pand is, is het niet verplicht om een en ander vast te leggen in een notariële akte. Maar: het is verstandig dit wel te doen. Een notariële akte heeft namelijk ‘executoriale kracht’. Dit betekent dat als verplichtingen niet worden nagekomen, hiertegen maatregelen kunnen worden genomen via de deurwaarder zonder eerst naar de rechter te hoeven gaan.

Bedrijf te koop: aandelen in een besloten vennootschap

Het bedrijf dat door een besloten vennootschap (bv) wordt uitgeoefend, wordt in de meeste gevallen ‘verkocht’ door de overdracht van de aandelen in het kapitaal van de bv. Voor deze overdracht is een notariële akte wettelijk verplicht. De juridische en fiscale positie van de bv worden door ons onderzocht. Vanzelfsprekend dragen wij na de bedrijfsoverdracht zorg voor alle bijkomende formaliteiten zoals het wijzigen van het aandeelhoudersregister en het opgave doen aan het handelsregister.

Bedrijf (ver)kopen van/aan familie

Als het bedrijf ‘binnen de familie’ wordt overgedragen, kunnen er belastingvoordelen zijn. Wij kunnen hierover adviseren. Ook zijn wij deskundig op het gebied van zeggenschap binnen het familiebedrijf, scheiding van ondernemen en beleggen en de bedrijfsoverdracht per testament.

 

Ruud Cremers Notaris Roermond

Heeft u een vraag?

Wilt u een afspraak maken? Of heeft u nog andere vragen? Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen.

0475-351919

  Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

  Bedrijf verkocht en dan?

  Het verkopen van je bedrijf is een goed moment om je eventuele huwelijkse voorwaarden door ons te laten bezien en mogelijk te wijzigen, bijvoorbeeld als de bescherming van jouw partner tegen de ondernemersrisico’s niet meer nodig is. Wij kunnen je ook adviseren over een goed evenwicht tussen jouw oudedagsvoorziening en het overdragen van vermogen aan de toekomstige erfgenamen waardoor bij jouw overlijden minder belasting hoeft te worden betaald.

  Bedrijf gekocht en dan?

  De koop van een bedrijf kan ook gevolgen hebben voor jouw privésituatie. In ons advies betrekken wij ook altijd zaken zoals huwelijkse voorwaarden (mogelijk moet jouw partner worden beschermd tegen ondernemersrisico’s), bedrijfscontinuïteit in onverwachte situaties (bijvoorbeeld overlijden vóór pensioen) en jouw testament.

  Waarom schakel je ons bijtijds in?

  Omdat wij gespecialiseerd zijn in bedrijfsoverdrachten zorgen wij ervoor dat in het onderhandelingsproces geen punten onbesproken blijven. Daarnaast adviseren wij over bijvoorbeeld de betaling van de koopsom en garanties. Mocht de koopsom niet in één keer betaald (kunnen) worden, doen wij een voorstel voor een op de situatie toegespitste betalingsregeling. We adviseren bijvoorbeeld ook over een zekerheidsrecht dat aan de betalingsregeling kan worden verbonden. Je kunt hierbij denken aan een recht van hypotheek (op een onroerende zaak) of een recht van pand op niet-onroerende zaken. De afspraken die de koper en verkoper samen maken, worden juridisch juist door ons vastgelegd. Bovendien kan de betaling van de koopsom via onze notarisrekening lopen, dit zorgt voor extra zekerheid.

  Wat is er belangrijk voor mij?