(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Alles wat je wilt weten over onterving

Nieuws

Er is nog altijd veel onduidelijkheid rondom het onterven van een kind. Kan dit nu wel of niet, hoe gaat het dan in zijn werk en wat zijn de regels rondom onterven? Onterven doe je namelijk niet zo maar. Het is daarom goed om te weten hoe de wet op dit gebied in elkaar zit. Van Hecke en Houben Notarissen uit Roermond legt in dit artikel uit wat de mogelijkheden zijn om een kind te onterven.

In dit artikel

  • Kan je een kind onterven?
  • Krijgt een kind dat is onterfd niets?
  • Wat houdt de term ‘legitieme portie’ nu precies in?

Kan je een kind onterven?

Ja dat kan. Er wordt nog wel eens beweerd dat je een kind niet kunt onterven. Dat is niet juist. Sinds 2003 (het jaar waarin het huidige erfrecht is ingevoerd) zijn er wel degelijk mogelijkheden om je kind te onterven. Kinderen hebben echter altijd recht op de zogenoemde ‘legitieme portie’. De wet gaat daarbij wel uit van een langstlevenden regeling van de ouders indien zij getrouwd of geregistreerd partner zijn en geen testament hebben. Kinderen kunnen door deze regeling pas aanspraak maken op de erfenis als de langstlevende echtgenoot overleden is.

Er kunnen redenen zijn om een kind te onterven. Hoewel ouders over het algemeen niet zo snel tot het onterven van kinderen besluiten, komt het toch regelmatig voor. Vaak ligt er, los van de schuldvraag, een reden aan ten grondslag. Immers, in sommige situaties wil je als ouder zelf de regie houden over de bestemming van het vermogen.

Krijgt een kind dat is onterfd niets?

Nee. Een kind dat is onterfd heeft in het huidige erfrecht altijd recht op een minimum kindsdeel dat ook wel ‘legitieme portie’ wordt genoemd. De legitieme portie is een minimum erfdeel waar een onterfd kind binnen vijf jaar een beroep op kan doen. Het wordt alleen uitgekeerd in de vorm van een geldbedrag. Dus in plaats van een ‘echt’ erfdeel met recht op bijvoorbeeld een deel van de spullen en de woning, hebben onterfde kinderen uitsluitend recht op een geldbedrag. Persoonlijke bezittingen zoals fotoalbums, de inboedel of andere zaken gaan dus altijd naar de erfgenamen en niet naar een kind dat is onterfd. Indien er nog een langstlevende echtgenoot is, dan moet het onterfde kind wachten op zijn of haar legitieme portie.

Wat houdt de term ‘legitieme portie’ nu precies in?

Zoals gemeld, hebben kinderen die zijn onterfd recht op een zogenaamde ‘legitieme portie’ waar ze binnen vijf jaar een beroep op kunnen doen. De legitieme portie is een recht op een geldbedrag en bedraagt uitgedrukt in breukdelen de helft van een ‘normaal’ erfdeel. Indien ouders dus besluiten om kinderen te onterven, krijgen de onterfde kinderen door een beroep op hun legitieme portie alsnog hun wettelijke minimale erfdeel in de vorm van een geldbedrag (dit betreft een vordering op de nalatenschap). Wat de omvang van de legitieme portie uiteindelijk is, hangt af van de gezinssamenstelling. Een voorbeeld: stel dat een moeder overlijdt. Het gezin bestaat uit een vader (die op dat moment haar huwelijkspartner is) en drie kinderen. Het erfdeel is volgens de wet dan voor ieder ¼ deel. De legitieme portie is dan 1/8 deel.

Indien ouders tijdens leven giften/schenkingen aan (een of meerdere van) hun kinderen hebben gedaan, dan spelen deze bij de berekening van de legitieme portie een rol.

Zolang er nog een ouder in leven is, is die legitieme portie meestal niet op te eisen. Het komt daarnaast regelmatig voor dat kinderen bij het overlijden van een eerste ouder niet binnen de door de wet gestelde termijn van 5 jaar een beroep doen op hun legitieme portie. Vijf jaar na het overlijden van de betreffende ouder, is het onterfde kind dan voor die nalatenschap definitief onterfd. In dat geval is de kans dus groot dat het kind zich pas zal melden als ook de overblijvende ouder is overleden. Het onterfde kind kan in dat geval alleen een aanspraak op die tweede nalatenschap doen en is dan definitief onterfd in de nalatenschap van de eerst overleden ouder.

Meer weten over onterven?

Een kind onterven doe je over het algemeen niet snel. Wil je meer weten over dit onderwerp en wil je hulp bij het opstellen een testament? Neem dan gerust contact op. Bij Van Hecke en Houben Notarissen kan een van de specialisten op het gebied van erfrecht je adviseren. Ook voor een vrijblijvende offerte voor bijvoorbeeld het regelen van een testament kan je bij ons terecht. Wij zullen je zo spoedig mogelijk een antwoord sturen. Afspraak maken? Bel ons kantoor in Roermond tijdens kantooruren T: (0475) 35 19 19