(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Waarop letten bij het sluiten van een hypothecaire geldlening?

Sluit je binnenkort een hypothecaire geldlening om een huis te kopen? Of wil je je huidige hypothecaire geldlening oversluiten?

Bij het selecteren van een bank en type geldlening is niet alleen de rente van belang. Wij adviseren je ook een aantal andere aspecten in de keuze te betrekken.

Aandachtspunten lening

  • Een laag rentepercentage betekent niet altijd dat deze leningsvorm de laagste kosten heeft. Er kan bijvoorbeeld een polis (bijvoorbeeld spaarpolis of levensverzekering) gekoppeld zijn aan de lening waarvan de premies apart bij je in rekening worden gebracht. Om te weten wat de netto maandlasten zijn, moet je dus ook naar de premies informeren en deze bij de rente optellen. Als je maandelijks moet aflossen, is het van belang te informeren bij de bank of dit in het rentebedrag is opgenomen of dat de aflossing apart bij je in rekening wordt gebracht.

 

  • Het is niet altijd verplicht om bij dezelfde bank waar je de lening afsluit ook de polis voor overlijdensrisico af te sluiten. Soms bieden andere banken/verzekeraars een gunstigere polis (of polisvoorwaarden). Als je een overlijdensrisicoverzekering sluit ten behoeve van je partner, dan is het van belang dat de polis op een bepaalde wijze is ingericht zodat bij jouw overlijden door jouw partner geen belasting hoeft worden betaald over de uitkering van deze verzekering. Ook de huwelijkse voorwaarden of jullie samenlevingscontract kunnen hierbij van belang zijn en moeten mogelijk worden aangepast.

 

  • Is de rente wel over het hele bedrag dat je leent aftrekbaar voor de inkomstenbelasting? Er geldt een aantal beperkingen van de aftrekbaarheid van de hypotheekrente, bijvoorbeeld als je je vorige woning met winst hebt verkocht of als je een gedeelte van het geleende geld niet voor het huis aar voor iets anders gebruikt.

 

  • Denk eens aan de mogelijkheid van het afsluiten van een hypotheek voor een hoger bedrag dan dat je nu leent. Een dergelijke hogere inschrijving betekent in feite dat een stuk ‘kredietruimte’ in de hypotheek zit. In beginsel is er de mogelijkheid – uiteraard in overleg met de bank – meer te lenen zonder dat een nieuwe hypotheek moet worden gevestigd.

 

  • Als je een hypothecaire geldlening oversluit: betrek alle kosten in de afweging, dus niet alleen de boete die je aan de ‘oude’ bank betaalt voor het vervroegd aflossen, maar ook de afsluitprovisie, de notariskosten, de kadasterkosten en de taxatiekosten èn het mooie rendement dat je, meestal belastingvrij, maakte op de oude verzekeringspolis en waarvan je nu afstand doet.

 

  • Als je een hypothecaire geldlening oversluit: het ‘wisselen van verzekeringspolis’ kan onaantrekkelijk zijn. Het afkopen van de oude verzekering is vaak nadelig en de premie voor het overlijdensrisicodeel van de nieuwe verzekering is hoger omdat je inmiddels ouder bent geworden. De kapitaalpremie voor de nieuwe polis zal ook vaak hoger zijn, want het rendement is gekoppeld aan de rente en dus lager dan voorheen.

De wet schrijft voor het vestigen van een hypotheek een akte bij de notaris voor. Wij kunnen je over bovenstaande en andere zaken informeren en adviseren. Er zijn meer aandachtspunten dan hierboven genoemd. Als een offerte voor een hypothecaire geldlening al is getekend, is het vaak te laat om één van de bovenstaande aspecten nog met de bank te bespreken. Roep daarom bijtijds onze hulp in! Als je een huis koopt, kunnen wij overigens ook voor u de koopovereenkomst opstellen.

Marco Rijk Notaris Roermond

Heeft u een vraag?

Wilt u een afspraak maken? Of heeft u nog andere vragen? Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen.

0475-351919

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.