(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Van eenmanszaak naar bv in 8 stappen

Nieuws

Gaan de zaken goed? Dan is het aantrekkelijk om je eenmanszaak om te zetten in een bv.

In een bv ben je niet meer persoonlijk aansprakelijk voor je bedrijf. Dat kan belangrijk zijn als je bijvoorbeeld personeel wilt aannemen of als je een groter pand wilt huren. De bv geeft je daarnaast ook nog eens belastingvoordelen en maakt het makkelijker om samen te werken met een ander of om het bedrijf ooit eens te verkopen.

Eenmanszaak omzetten in de bv, hoe pak je dat aan?

1. Met je accountant bespreken vanaf welke dag het bedrijf voor rekening van de bv moet komen: het overgangstijdstip. Het is meestal praktisch om 1 januari aan te houden.

2. Advies vragen over de belastingen bij de omzetting van je bedrijf in een bv. Kort gezegd heb je een keus tussen ‘ruisend’ of ‘geruisloos’ omzetten. Bij ruisend omzetten behandelt de belastingdienst de omzetting als een verkoop van je bedrijf. Grote kans dat je dan inkomstenbelasting moet betalen. Wil je het betalen van die belasting uitstellen dan kies je voor een geruisloze inbreng. Daarvoor moet je je aan allerlei voorwaarden houden.

3. Op tijd contact opnemen met van Hecke Houben notarissen. Je hoeft niet te wachten tot alle cijfers of het advies over de belastingen klaar zijn. Wij kunnen alvast advies geven over de inhoud van de statuten van de bv en een ontwerp van de oprichtingsakte maken. Daarnaast kunnen wij meedenken over dat wat nog geregeld moet worden binnen het bedrijf en daar mee helpen. Ook je privézaken zijn belangrijk en het is handig om die meteen mee te nemen.

4. De planning in de gaten houden. Van Hecke Houben en je accountant/boekhouder helpen hier natuurlijk ook bij. Als je 1 januari als overgangstijdstip aanhoudt, moet je rekening houden met de volgende belangrijke data:

  • 1 april: vóór 1 april moet er misschien een intentieverklaring zijn (ruisende inbreng).
  • 1 juli: vanaf 1 juli heb je voor de oprichting van de bv tussentijdse cijfers nodig.
  • 1 oktober: vóór deze dag moet de intentieverklaring er zijn (geruisloze inbreng).
  • 1 april een jaar later. Voor deze dag moet alles geregeld zijn.
  • De omzetting is het eenvoudigst als de bv voor 1 juli wordt opgericht.

5. Voorbereiden wat de overgang naar de bv inhoudt voor je bedrijf. Het gesprek met van Hecke Houben Notarissen (3) helpt je op weg. Voor de overgang naar de bv moet je allerlei praktische zaken regelen. Bijvoorbeeld met je bank, je werknemers, je verhuurder, je klanten en je toeleveranciers. Voor hen verandert er ook iets. Zij krijgen te maken met een bv in plaats van je eenmanszaak. Met de bv krijg je een nieuw kvk-nummer en een nieuwe naam. Je hebt dus ook nieuw briefpapier nodig.

6. Bij de oprichting van de bv heb je twee financiële documenten nodig: een inbrengbalans en een beschrijving van de inbreng. De inbrengbalans wordt opgesteld per 1 januari, het overgangstijdstip. De beschrijving mag maximaal 6 maanden oud zijn. Bij een oprichting vóór 1 juli kunnen beide documenten uitgaan van de situatie per 1 januari. Dat is overzichtelijk en efficiënt.

7. Bij de oprichting maakt van Hecke Houben een aandeelhoudersregister voor jouw bv. Ook zorgen wij voor de inschrijving van de bv bij de KVK en de uitschrijving van de eenmanszaak wordt door ons geregeld.

8. De eenmanszaak is omgezet in een bv. Tijd om verder vooruit te kijken. Wat wordt de volgende stap in de groei van je bedrijf? Kom je nog een keer langs bij ons om je plannen te bespreken?

Meer weten over het omzetten van een eenmanszaak?

Meer weten? Bel ons op 0475 35 19 19 of mail naar info@vhhnotarissen.nl