(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Nieuwe wet: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Nieuws

Binnenkort (1 juli 2021) zal een nieuwe wet in werking treden. Dit betreft de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR). De nieuwe wet is bedoeld om activiteiten zoals wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten dan weliswaar aan de wet voldoen. De statuten van bestaande verenigingen of stichtingen hoeven echter niet vóór 1 juli aanstaande aangepast te worden. De overgangsregeling gaat er van uit dat bestaande rechtspersonen hun statuten in de nabije toekomst in overeenstemming brengen met de wettelijke regeling. Van Hecke Houben notarissen licht de belangrijkste veranderingen hieronder toe.

In dit artikel

  • Wat wordt er in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen geregeld?
  • Wat is de uitbreiding inzake de ‘tegenstrijdig belang regeling’
  • Wat gaat er veranderen rondom de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen?

WBTR biedt een basis voor een toezichthoudend orgaan

De WBTR biedt een wettelijke basis voor een toezichthoudend orgaan. Parallel aan de bv en de nv wordt het dankzij de WBTR mogelijk om te kiezen voor een zogenaamd dualistisch of monistisch bestuursmodel. Dit is een bestuursmodel dat bestaat uit een bestuur en een raad van commissarissen of één bestuur bestaande uit uitvoerende en toezichthoudende bestuurders.

Tegenstrijdig belang geldt nu voor alle rechtspersonen

De vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij kennen een tegenstrijdig belang-regeling. Met de komst van de WBTR geldt de tegenstrijdig belang-regeling nu ook voor alle overige rechtspersonen. Het komt er in het kort op neer dat een bestuurder die een belang heeft dat conflicteert met dat van de rechtspersoon, niet bevoegd is om deel te nemen aan de besluitvorming en beraadslaging. Mochten alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben, dan is de raad van commissarissen bevoegd om het besluit te nemen. Is er geen raad van commissarissen of hebben ook alle commissarissen een tegenstrijdig belang? Dan is de algemene (leden) vergadering bevoegd. Indien deze regeling niet in acht genomen, dan is een besluit vernietigbaar.

Uitzondering voor stichtingen

De regeling wijkt voor de stichting af. De stichting kent geen orgaan als een algemene (leden) vergadering. Heeft zij ook geen raad van commissarissen? Dan mag het besluit toch worden genomen door het bestuur. Echter, de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, moeten wel schriftelijk worden vastgelegd.

Aansprakelijkheid bestuurders en commissarissen

Voor alle verenigingen en stichtingen gaat de wettelijke regeling bestuurdersaansprakelijkheid gelden. Dus niet alleen voor de stichtingen of verenigingen die aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn onderworpen. Wordt niet voldaan aan de administratieplicht of wordt een jaarrekening, indien verplicht, niet tijdig gepubliceerd? Dan geldt op grond van de WBTR (net als bij de bv en nv) dat een kennelijk onbehoorlijk bestuur of toezicht op dat bestuur weerlegbaar vaststaat in geval van faillissement. Dit is zowel van toepassing op stichtingen en verenigingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn of op grond van de wet een financiële verantwoording moeten opstellen.

Verplichte statutaire belet- en ontstentenisregeling

Er ontstaat voor andere rechtspersonen dan de bv en nv een verplichte statutaire belet- en ontstentenisregeling. Is het volledige bestuur of raad van commissarissen tijdelijk afwezig of vacant? Dan moeten de statuten een regeling bevatten voor het vervangen van deze organen.

Meer weten over Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen?

Neem dan gerust contact op. Bij Van Hecke en Houben Notarissen kan een van de specialisten op het gebied van deze nieuwe wet je adviseren. Wij zullen je zo spoedig mogelijk een antwoord sturen. Afspraak maken? Bel ons kantoor in Roermond tijdens kantooruren T: (0475) 35 19 19