(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Levenstestament: de uitleg

Nieuws

Praktisch iedereen is wel bekend met een ‘normaal’ testament. Hoe verschillende zaken na het overlijden moeten worden geregeld, is in een testament vastgelegd en treedt onmiddellijk na overlijden in werking. Zaken als aan wie bepaalde spullen worden nagelaten, wie bewindvoerder (of executeur) wordt of wie de voogdij krijgt, is in het testament vastgelegd. Het levenstestament is een testament dat in werking treedt als je zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Van Hecke Houben Notarissen vertelt je graag meer over het levenstestament in dit artikel.

In dit artikel

  • Wat is het verschil tussen een levenstestament en testament?
  • Wat kan je allemaal regelen in een levenstestament?
  • Wie kan je machtigen voor je levenstestament?
  • Wat gebeurt er als je geen levenstestament hebt maar wel handelingsonbekwaam bent?

Wat is het verschil tussen levenstestament en testament

In het geval van een levenstestament regel je dat bepaalde zaken worden vastgelegd die gelden tijdens het leven. Daarmee is dit gelijk het grote verschil met een ‘gewoon’ testament waarin zaken zijn geregeld die gelden na het overlijden. Met een notariële volmacht van Van Hecke Houben Notarissen laat je in een levenstestament vastleggen wie de vertrouwenspersoon wordt die namens jou beslissingen neemt als je dat zelf niet meer kunt. Een levenstestament is daarom ook goed vergelijkbaar met een volmacht (bij een volmacht heeft een ander persoon de bevoegdheid om namens jou beslissingen te nemen als je dat zelf niet kunt). Echter, bij het opstellen van een levenstestament wordt een volmacht uitgebreid met een overzicht van jouw specifieke wensen en verzoeken. Daarom spreekt men in het geval van een levenstestament ook wel over een ‘aangeklede volmacht’.

Wat kan je allemaal regelen in een levenstestament?

In een levenstestament kun je voor jouw situatie belangrijke zaken vast laten leggen voor het geval dat er tijdens je leven iets gebeurt (ziekte, dementie, ongeluk) waardoor je zelf niet in staat bent om belangrijke besluiten te nemen. Het testament wordt na het opstellen vastgelegd op ons notariskantoor in Roermond en kan uiteenlopende zaken bevatten. Afhankelijk van wat je allemaal wilt regelen, kan je denken aan de benoeming van een vertrouwenspersoon, instructies over hoe zaken moeten worden geregeld rondom een eigen onderneming, de eventuele verkoop van het huis, de financiële zaken, het eventueel doen van schenkingen, de boedel, de zorg van huisdieren, beheer van online profielen, hoe zaken worden geregeld in geval van overlijden of wie met artsen mag overleggen als je dit zelf niet meer kunt. Mede door het opmaken van een levenstestament, kan voorkomen worden dat het spaargeld op gaat bij opname in een zorginstelling. Kortom, zeer uiteenlopende zaken kunnen onderdeel zijn van een levenstestament. Het kan je veel rompslomp besparen en het geeft bovendien rust om dit soort zaken goed te hebben geregeld. Van Hecke Houben Notarissen kan je adviseren en begeleiding bij het opstellen van een levenstestament. De basis is altijd dat jouw specifieke situatie daarbij centraal staat.

Wie kan je machtigen voor je levenstestament?

Een belangrijke vraag bij het opstellen van een levenstestament is wie voor jou beslissingen mag nemen als je dat zelf niet meer kunt. Overigens mag je zelf beslissen wie je als vertrouwenspersoon aan wijst. Het hoeven dus niet per definitie je partner of kinderen te zijn maar dat mag natuurlijk wel. Zeker in het geval als je getrouwd of samenwonend bent, is de partner een logische keuze. Maar kiezen voor een goede vriend behoort ook tot de mogelijkheden. Aangaande financiële zaken adviseren wij om meerdere personen aan te wijzen die verantwoordelijk worden en vast te leggen hoe ver het (financiële) toezicht moet gaan. In het levenstestament is het mogelijk om bijvoorbeeld vast te leggen dat uitgaven moeten worden verantwoord. Dit alles kan Van Hecke Houben Notarissen voor je uitvoeren.

Wat gebeurt er als je geen levenstestament hebt maar wel handelingsonbekwaam bent?

Stel dat je niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen maar je hebt geen levenstestament laten maken, dan wordt door de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemd. Hierop heb je zelf geen invloed. Het is dus niet zo dat dit ‘automatisch’ je partner is. Met een levenstestament kan je dit voorkomen door zaken vooraf goed te regelen. Dat geeft rust omdat je zeker weet dat de zaken worden geregeld op de wijze waarop jij dat wilt.

Wil je een levenstestament laten opstellen? Neem dan contact op met ons notariskantoor. Bij Van Hecke Houben Notarissen nemen we de tijd voor je en zorgen wij er voor dat het (levens)testament conform je wensen wordt opgesteld. Wil je een gesprek over dit onderwerp? Neem dan contact op. Ons telefoonnummer is (0475) 35 19 19 of mail op info@vhhnotarissen.nl