(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Ik wil een wijziging in mijn bedrijf doorvoeren

In veel gevallen betekenen wijzigingen in je bedrijf ook wijzigingen in de juridische vorm of structuur van je bedrijf. Wij kunnen je van dienst zijn om de wijzigingen in het bedrijf juridisch juist te realiseren.

Statutenwijziging

In de statuten staan belangrijke uitgangspunten van een bedrijf. Zo is daarin geregeld hoe het bedrijf heet en welke activiteiten het bedrijf mag verrichten. Ook is daarin bijvoorbeeld geregeld hoe belangrijke beslissingen worden genomen en wie recht heeft op de winsten. Door wijzigingen binnen het bedrijf of wijzigingen in de aandeelhouders of de bestuurders kan het nodig zijn deze in de statuten opgenomen uitgangspunten aan te passen. Wij kunnen je helpen te bepalen welke uitgangspunten voor jouw bedrijf belangrijk zijn en dit vastleggen in nieuwe statuten.

Terugbetalen op aandelen

Aandeelhouders krijgen winsten van het bedrijf uitgekeerd als dividend en moeten daarover belasting betalen. Het is ook mogelijk dat aandeelhouders geld terugkrijgen dat ooit op de aandelen is gestort. Op deze manier kan door aandeelhouders geld worden ontvangen van de bv zonder belasting te betalen. Wil je ook belasting besparen? Wij kunnen voor je kijken of je van deze regeling gebruik kunt maken.

 

Ruud Cremers Notaris Roermond

Heeft u een vraag?

Wilt u een afspraak maken? Of heeft u nog andere vragen? Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen.

0475-351919

  Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

  Een nieuwe aandeelhouder

  Op twee manieren kan je aandelen krijgen in een bv: door uitgifte van aandelen door de bv of door het kopen van aandelen van de aandeelhouder(s) van de bv. Een nieuwe aandeelhouder moet in beide gevallen betalen voor de aandelen die hij krijgt. Als de bv nieuwe aandelen uitgeeft, komt deze betaling terecht bij de bv. De aandelen kunnen ook worden gekocht van de bestaande aandeelhouders. In dat geval komt het geld niet bij de bv terecht, maar bij de aandeelhouders die aandelen verkopen. Een nieuwe aandeelhouder brengt altijd een wijziging in de manier waarop beslissingen worden genomen en hoe de winsten worden gedeeld. Daarom moet goed worden bekeken of tegelijkertijd ook de statuten moeten worden aangepast. Wij zetten de voor- en nadelen voor je op een rij en adviseren graag over de manier waarop een nieuwe aandeelhouder tot het bedrijf kan toetreden.

  Fuseren of splitsen?

  Door een fusie worden van meerdere bedrijven samen een nieuw bedrijf gemaakt. Een splitsing is het tegenovergestelde van een fusie en zorgt ervoor dat van één bedrijf meerdere bedrijven worden gemaakt. Fusie en splitsing hebben ingrijpende gevolgen voor de betrokken bedrijven, de aandeelhouders en de werknemers. Wij zorgen voor een goede begeleiding van de fusie of splitsing. Daardoor weet je precies waar de valkuilen zitten en voorkom je veel onnodige problemen.

  De holdingstructuur maken

  Een holding is een bv die als belangrijkste activiteit het beleggen in en het besturen van andere bv’s heeft. Door gebruik te maken van een holding kan belasting worden bespaard, de overname van een bedrijf makkelijker worden en risico’s van ondernemen worden beperkt. Een holding is ook interessant als er maar één directeur/groot aandeelhouder is. Als je een bv hebt maar geen holding, dan raden wij je aan snel contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

  De holdingstructuur wijzigen

  Als een bedrijf groeit, kan het nodig zijn een holdingstructuur aan te passen. Zo kan het bijvoorbeeld handig zijn om een of meer zogenaamde tussenholdings op te richten waaronder verschillende bv’s komen te hangen. Daardoor wordt het bedrijf gemakkelijker te besturen. Ook kan het aantrekkelijk zijn een gedeelte van het bedrijfsvermogen in aparte bv’s onder te brengen om deze veilig te stellen bij een eventueel toekomstig faillissement of om overname van bedrijfsactiviteiten makkelijker te maken. Als het bedrijf één of meer bedrijfspanden heeft, kan op deze manier ook overdrachtsbelasting worden voorkomen bij een overdracht van het bedrijf. Een goede holdingstructuur kan veel voordelen opleveren. Wil je hier ook van profiteren? Wij kunnen je adviseren of je huidige holdingstructuur kan worden verbeterd.

  Oprichten van een VBI

  VBI is de afkorting voor vrijgestelde beleggingsinstelling. Een vbi is een nv die geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. De Belastingdienst stelt eisen aan de vbi-status van een nv. Een van de eisen is dat de nv niet vrij mag ondernemen; de nv moet zich bezighouden met het beleggen van vermogen. Een VBI moet meerdere aandeelhouders hebben. Wil je samen met anderen geld beleggen door middel van een nv, zonder vennootschapsbelasting te betalen? Wij kunnen adviseren over de mogelijkheden, de vbi-status voor je aanvragen en de nv volgens de regels van de Belastingdienst voor je oprichten.