(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Als auteur of kunstenaar je erfenis regelen

Voor de zakelijke kant van het werk van een auteur en uitvoerende kunstenaar zijn allerlei regels zodat het auteursrecht ook na overlijden een hele tijd blijft bestaan. Wat moet je als auteur of uitvoerend kunstenaar hiervoor regelen?

Auteurs en uitvoerende kunstenaars krijgen van de wet auteursrechten op hun werk of prestatie. Met deze auteursrechten kan men bepalen hoe het werk of de prestatie wordt geëxploiteerd. Het gaat daarbij vooral om verdere openbaarmaking en verveelvoudiging. De auteur en kunstenaar kunnen een vergoeding eisen voor iedere exploitatie van hun werk.

Naast auteursrechten zijn er persoonlijkheidsrechten. De persoonlijkheidsrechten beschermen de persoonlijke band van de auteur of kunstenaar met het werk of de prestatie. De persoonlijkheidsrechten houden bijvoorbeeld in dat de maker een werk kan beschermen tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding. Ook biedt het persoonlijkheidsrecht bescherming tegen verminking of aantasting van het werk dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker.

De auteur of kunstenaar heeft het auteursrecht en persoonlijkheidsrecht zolang hij leeft. Pas zeventig jaar na het overlijden vervallen de auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Het auteursrecht gaat bij overlijden automatisch over op de erfgenamen (degenen die erven). Als de auteur geen testament heeft gemaakt, zijn dit de erfgenamen die de wet aanwijst. Door een testament bij de notaris op te laten maken, kan de auteur zelf bepalen wie zijn auteursrecht erft. De auteur heeft daarin alle vrijheid.

In tegenstelling tot auteursrechten gaan persoonlijkheidsrechten bij overlijden niet automatisch volgens de wet over op de erfgenamen. Hiervoor is een testament of een codicil nodig. Net als bij de auteursrechten, is de auteur of kunstenaar vrij om te bepalen wie de persoonlijksheidsrechten erft. Als de auteur of kunstenaar niets regelt, vervallen de persoonlijkheidsrechten met zijn overlijden. Overigens hoeft degene aan wie de auteur de persoonlijkheidsrechten toekent, niet dezelfde persoon te zijn als de erfgenaam die het auteursrecht krijgt. Wij adviseren jou de rechten wél bij één persoon te houden.

Auteurs en uitvoerend kunstenaars: zorg dat je regelt aan wie jouw persoonlijkheidsrechten toekomen na je overlijden. Wij adviseren je graag over een testament en/of codicil.

Desirée Philippen Notaris Roermond

Heeft u een vraag?

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Of heeft u nog andere vragen? Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen.

0475-351919

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.