(204)
Notariskantoor Roermond(0475) 35 19 19
Notariskantoor Heythuysen(0475) 49 27 77

Afspraken tussen aandeelhouders

In statuten van een bv of nv is niet altijd alles opgenomen dat belangrijk is voor aandeelhouders. Als er meer aandeelhouders zijn, is het aan te raden aanvullende afspraken te maken met een zogenaamde aandeelhoudersovereenkomst.

De afspraken die de aandeelhouders maken in de aandeelhoudersovereenkomst mogen niet in tegenspraak zijn met de statuten. Je kunt bijvoorbeeld niet een andere verdeling van de winst opnemen dan in de statuten is bepaald. Het is wel mogelijk heel veel andere zaken in een aandeelhoudersovereenkomst te regelen. Hierna is een aantal voorbeelden opgenomen van afspraken uit een aandeelhoudersovereenkomst.

Verkoop van de aandelen

Stel dat iemand graag alle aandelen in de bv wil kopen en daarvoor een hoog bedrag wil betalen. Als dan niet alle aandeelhouders de aandelen willen verkopen, haakt de koper misschien af. Daardoor zou een lucratieve verkoop misschien niet doorgaan als iemand met weinig aandelen niet wil meewerken. Om dit te voorkomen, kan worden afgesproken dat aandeelhouders in bepaalde omstandigheden verplicht zijn mee te werken aan een verkoop.

Omstandigheden van de aandeelhouder

Stel dat een aandeelhouder ontslag neemt als bestuurder van de bv, arbeidsongeschikt raakt of bij de concurrent gaat werken. Voor dit soort omstandigheden kan worden afgesproken dat een aandeelhouder gedwongen is aandelen aan een medeaandeelhouder te verkopen.

Ruud Cremers Notaris Roermond

Heeft u een vraag?

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken? Of heeft u nog andere vragen? Wij vertellen graag wat we voor u kunnen betekenen.

0475-351919

  Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

  Bepaling prijs aandelen

  De waarde van aandelen is niet altijd makkelijk vast te stellen. Om een verkoop van aandelen tussen aandeelhouders soepel te laten verlopen, kunnen afspraken worden gemaakt hoe de prijs van de aandelen wordt vastgesteld. Het is ook mogelijk af te spreken dat die prijs in bepaalde gevallen wordt verhoogd (bijvoorbeeld als een bestuurder wordt ontslagen en daarom zijn aandelen moet verkopen) of juist verlaagd (bijvoorbeeld als die bestuurder zelf ontslag neemt).

  Afspraken over zeggenschap

  Aandeelhouders kunnen afspreken dat het stemrecht op de aandelen op een bepaalde manier wordt gebruikt. Zo kan worden afgesproken hoe moet worden gestemd bij de benoeming van een bestuurder of wanneer en hoe moet worden gestemd om dividend uit te keren.

  Conflictenregeling

  Er kan worden afgesproken hoe een eventueel conflict tussen aandeelhouders wordt opgelost om te voorkomen dat een bedrijf ten onder gaat aan ruzie.
  Het maken van een aandeelhoudersovereenkomst is maatwerk. Daarvoor is gespecialiseerde kennis nodig. Wij hebben deze kennis in huis en helpen je graag verder.