Checklist voor het aanschaffen van een recreatiewoning

Overweeg je een recreatiewoning op een park in Nederland aan te schaffen? Het type van de woning, de plek enzovoorts zijn natuurlijk heel belangrijk, maar heb je ook al over de juridische zaken nagedacht?

De belangrijkste en eerste vraag bij de aanschaf van een recreatiewoning is: wat schaf je nu precies aan? Met andere woorden, waar word je eigenaar van en hoe afhankelijk ben je van het park?

Er zijn grofweg drie juridische mogelijkheden bij de aanschaf:

– je koopt een recreatiewoning en je huurt de grond waarop deze woning staat of komt te staan;
– je koopt een recreatiewoning en je koopt ook de grond waarop deze woning staat of komt te staan;
– je koopt een recreatiewoning en een opstalrecht (dat is een eigendomsrecht) voor de woning (eventueel in combinatie met een huurovereenkomst).

Meer over de drie verschillende juridische mogelijkheden lees je hier.

De meest voorkomende situatie is dat het park een huurovereenkomst aanbiedt en je de recreatiewoning koopt van de vorige bewoner, het park of een chaletbouwer. In dat geval wordt de woning niet je eigendom en is er een grotere mate van afhankelijkheid van het park (of de verhuurder) dan dat je eigenaar zou zijn.

Als je een recreatiewoning koopt en je de grond huurt waarop deze staat of komt te staan, let dan in de contracten in ieder geval op de volgende punten:

 1. Voor hoe lang huur je de grond?
  Veel contracten worden voor één jaar afgesloten en worden automatisch verlengd als de verhuurder of huurder niet tussentijds heeft opgezegd.
 2. In welke gevallen kan het park de huur opzeggen?
 3. Wat is je positie als de huur eindigt?
  Staat er in het contract dat je de plek die je huurt ‘ontruimd’ moet opleveren? Dit betekent dan dat je op je eigen kosten de recreatiewoning moet (laten) verwijderen. Als je plek niet ‘ontruimd’ moet opleveren, blijft de woning dan staan op de grond? Als de recreatiewoning moet achterblijven dan is het belangrijk dat er in het contract staat dat je een vergoeding krijgt.
 4. Aan welke eisen moet de recreatiewoning voldoen?
  Als je een nieuwe recreatiewoning laat plaatsen of zelf gaat bouwen dan kan de verhuurder zich op deze eisen uit het contract beroepen. Ook als de woning die wordt vervangen niet aan die eisen voldeed.
 5. Wat zijn de mogelijkheden om de recreatiewoning te verkopen?
  Staat er bijvoorbeeld in het contract dat de verhuurder zelf mag bepalen of hij een huurcontract sluit met de koper van je recreatiewoning, dan is de woning moeilijker verkoopbaar. Deze voorwaarde komt veel voor in contracten.
 6. Betaal je naast de huur voor de plek waarop je recreatiewoning staat nog een zogenaamde beheersbijdrage? Een beheersbijdrage is bedoeld voor het onderhoud van de voorzieningen van het park. Met deze kosten moet je dus rekening houden.
 7. Welke belastingen betaal je?
  Misschien moet je onroerendezaakbelasting (OZB) en/of forensenbelasting betalen aan de gemeente. De forensenbelasting is afhankelijk van de hoeveelheid dagen die je per jaar in de woning verblijft. Als je minder dan 90 dagen in de woning verblijft, hoef je geen forensenbelasting te betalen. In een aantal gemeenten moet er ook toeristenbelasting worden betaald als je je recreatiewoning verhuurt. Let ook op andere heffingen, zoals rioolheffing.
 8. Hoe is het geregeld met de verzekeringen (brand– en opstalverzekering)?
  In sommige parken is er een verzekering voor het hele park en hoef je niet apart een verzekering af te sluiten. In het huurcontract kan ook staan dat je verplicht bent om je woning te verzekeren; je moet dan zelf een verzekering afsluiten. Let er bij het sluiten van een verzekering in ieder geval op of ook de verhuur van de recreatiewoning (als je dat nu of in de toekomst van plan bent) meeverzekerd is.
 9. Maakt het park gebruik van algemene voorwaarden?
  In deze algemene voorwaarden kunnen plichten staan die niet in je huurcontract staan en zijn dus belangrijk. Check dus of deze voorwaarden aan jou zijn overhandigd en wat hier precies in staat.
 10. Wat gebeurt als de eigenaar van het park andere plannen heeft met het park, de zogenaamde herstructurering?
  Het kan namelijk zijn dat je je woning dan moet verwijderen of verplaatsen. Hoe lang van tevoren krijg je dit te horen en krijg je een vergoeding?

Marco Rijk

Notaris – Onroerend Goed
T (0475) 49 27 77

Wil je de contracten laten checken voordat je een recreatiewoning aanschaft? Of heb je al een recreatiewoning en wil je weten hoe het zit? Contacteer ons.

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.