Het levenstestament voor de ondernemer

Er zijn meerdere recente onderzoeken die aantonen dat ondernemers zich onvoldoende voorbereiden op onverwachte situaties. Als de ondernemer onverwacht uitvalt, is de kans groot dat het bedrijf tijdelijk stuurloos is. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van de onderneming. Is hiervoor een oplossing? Ja, het levenstestament dat wij voor ondernemers hebben ontwikkeld.

Als ondernemers tijdelijk of langdurig uitvallen, is vaak niet geregeld wie de taken van de ondernemer in het bedrijf overneemt en beslissingen mag nemen. In een levenstestament kan worden geregeld wie de ondernemer vervangt als deze onverwacht uitvalt, bijvoorbeeld door ziekte of een verkeersongeluk.
Onderstaand voorbeeld uit onze praktijk illustreert waarom het zo belangrijk is om zaken over het bedrijf vast te leggen in een levenstestament.

De heer S is enig aandeelhouder en directeur van een bv. S raakt door een ernstig verkeersongeluk in coma. Er moeten rekeningen door het bedrijf betaald worden, maar S kan als enige beschikken over de bankrekeningen van het bedrijf. Er kan geen vervangend directeur worden benoemd. Dat moet gebeuren door de aandeelhouders van de bv en de heer S is de enige aandeelhouder.

Intussen worden de leveranciers van het bedrijf onrustig omdat ze niet betaald worden. Zij hebben nog geld tegoed en denken er over om de leveranties te stoppen. Voor het bedrijf is het erg belangrijk dat de leveranties doorgaan, omdat er anders niets kan worden geproduceerd. Bovendien lopen de rente- en de incassokosten op.

Na overleg met de notaris vraagt de echtgenote van S aan de rechter om haar te benoemen tot bewindvoerder. Zij kan dan namens S handelen. Direct nadat de rechter mevrouw S heeft benoemd tot bewindvoerder, benoemt zij zichzelf tot directeur van de bv. Zij vraagt aan Frits, een werknemer van het bedrijf, om haar te helpen. Frits zorgt snel voor de betalingen. Door de rentekosten en de incassokosten is er toch enige schade voor de bv.

Enige tijd later ziet Frits een mooie kans om de winst van de bv te vergroten. Daarom tekent hij enkele grote investeringscontracten. Mevrouw S schrikt van de grote bedragen. Zij vertelt Frits dat hij voorlopig niets meer mag tekenen; zij wil eerst met de accountant overleggen over het effect van de investeringen. Het gaat intussen slechter met haar man waardoor zij begrijpelijk meer tijd aan haar man dan aan het bedrijf besteedt. In de tussentijd worden leveranciers opnieuw niet betaald. Er ontstaat daardoor een gerucht dat het bedrijf ‘op omvallen staat’, daarom blijven klanten weg en gaat het steeds slechter met het bedrijf.

Was dit te voorkomen? Waarschijnlijk wel. Met een levenstestament kan de ondernemer iemand aanwijzen die direct kan handelen, zonder inschakeling van een rechter. Daardoor wordt tijd bespaard. Daarmee kunnen leveranciers direct worden betaald. De rente- en incassokosten zouden konden worden voorkomen.

Met een levenstestament kan de ondernemer bovendien zelf regelen wie welke besluiten voor de bv kan nemen. S had Frits bijvoorbeeld kunnen aanwijzen om de besluiten voor de bv te nemen en kunnen bepalen dat hij geen investeringen mag doen boven een bepaald bedrag. Mevrouw S was dan niet opgezadeld met de zakelijke problemen en het bijna-faillissement was voorkomen.

Wij kunnen u adviseren over een levenstestament en naar aanleiding van uw wensen en uw zakelijke situatie een levenstestament opstellen.

8 redenen om te kiezen voor Van Hecke Houben

  • Vakbekwaam personeel
  • Specialisten op ieder vakgebied
  • Juiste prijs & kwaliteit
  • Aangesloten bij Netwerknotarissen
  • 2 kantoren in Limburg
  • Afspraak = afspraak
  • U bent bij ons geen nummertje
  • Vele tevreden klanten gingen u voor!